Kůň byl domestikován koncem neolitu (mladší doby kamenné). I když zpočátku sloužil našim prapředkům jako zdroj potravy, vytvořil se v průběhů tisíciletí mezi člověkem a koněm takový pevný vztah, který trvá dodnes. Po boku koně člověk obsazoval území, vyhrával války, tahal těžké náklady, převážel lidi na značné vzdálenosti a obdělával půdu.

­V současné době má kůň stále důležité místo v životě člověka. A to to nejen ve sportovním využití, jako součást turistického průmyslu, rekreace a vozatajství. Stále je využíván také v zemědělství, na práci s dobytkem, v lese, i jako dopravní prostředek. Lidé v některých koutech naší země, jsou na svých koních takřka závislí.

gallery/domov titulka 2

Kůň si zaslouží naši úctu nejen proto, že je to nádherné ušlechtilé zvíře, ale také proto, že celý svůj život po generace slouží člověku. A když zestárne, tak jsme to my lidé, kdo by mu měl vrátit vše, co celý život dával on nám. Zaslouží si, aby na sklonku svého života, v době, kdy nás již nemůže svézt na svém hřbetě, jsme se postarali my o něj. Dopřáli mu odpočinek na pastvinách, místo cesty za smrtí.

­
Snažíme se každému návštěvníkovi ukázat koně v jiné podobě, než je znají ze sportovních soutěží. Mohou jít ke koni blízko, pohladit ho a cítit. Kůň, který žije na pastvině ve stádě, žije si životem, který je pro něj nejpřirozenější. Je rád v kontaktu s člověkem, důvěřuje mu a nemá sebemenší důvod mu jakkoliv ublížit. Kůň není stroj, je to živý tvor, který projevuje své emoce.

To je to, co se snažíme říci naší činností dětem a dospělým.

gallery/domov tutulka 3

Domov pro vysloužilé koně je nedílnou součástí ekocentra.

A to nejen pro to, že chceme dát těmto nádherným tvorům domov, kde dožijí, ale také proto, že u nás najdou i využití v naší činnosti, a to při našich aktivitách a také v oblasti ochrany zvířat.

Nepůsobíme jako jízdárna, proto i starý a hendikepovaný kůň může být u nás určitým způsobem využit a udělat ještě hodně radosti. :)

Jsou názornou pomůckou v oblasti anatomie zvířat a navazujícího pochopení etologie daného druhu.

Také pomáhají k celkovému zlepšení zdraví člověka jednak kontaktem ze země, a pak prostřednictvím svého hřbetu, pakliže to dovoluje jejich zdravotní stav. V neposlední řadě se snažíme návštěvníky naučit, jak se „dorozumět“ s koněm a jak koně chovat pro něj přirozeným způsobem.

gallery/domov titulka 4

V naší péči je 8 starých nebo hendikepovaných koní.

Stráví u nás sklonek svého života. Chováme je pro ně v co nejpřirozenějších podmínkách. Na 6 hektarové pastvině tráví většinu roku a do venkovních boxů jsou zavíráni v době nepřízně počasí.

­Děláme vše proto, aby svůj život u nás dožili plnohodnotně, se vším, co potřebují.
A dáváme jim ještě navíc to, co někteří z nich ani jinde nezažili…..Lásku.

gallery/domov titulka 5
Koně, kteří u nás našli domov:
gallery/belda

Belda - Paint horse
Datum narození: 23.7.1998

gallery/daimon

Daimon - Český teplokrevník
Datum narození: 1.6.2001

gallery/ramona
gallery/nikola

Ramona - Český teplokrevník
Datum narození: 13.4.1987

Nikola - Norický kůň
Datum narození: 2.6.1993

gallery/wesley (2)
gallery/krasomila
gallery/fermín

Wesley - Holandský teplokrevník
Datum narození: 5.5.2003

Fermín - Huculský kůň
Datum narození: 3.5.1996

Krasomila - Anglický plnokrevník
Datum narození: 22.3.2002

gallery/domov galerie 1
gallery/domov galerie 2
gallery/domov galerie 3
gallery/domov galerie 4
gallery/domov galerie 5
gallery/domov galerie 6
gallery/domov koně titulka
gallery/beba na web

Rebellion - Český teplokrevník
Datum narození: 3.7.1999